Cá cược bóng đá dù đã cho phép, nhưng vẫn loay hoay không lối thoát

Việc sửa đổi, bổ sung nghị định sẽ khắc phục các vướng mắc để việc đặt cược thể thao thực hiện được trên thực tế.

Theo nhà cái w88 được hay: Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến bộ, ngành, các tổ chức cá nhân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (cá cược thể thao).
Việc cá cược thể thao, đặc biệt là cá cược bóng đá đã được cân nhắc, bàn thảo, luật hóa và các cơ quan chức năng đã thí điểm, thử nghiệm… hàng chục năm qua nhưng đến nay quy định này vẫn còn nằm trên giấy.

Vì sao quy định đã có nhưng cá cược bóng đá hợp pháp vẫn chưa đi vào cuộc sống và liệu lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2017 sắp tới có thay đổi được tình trạng có nghị định nhưng không khả thi? Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này.

Vướng với các quy định khác

. Phóng viên: Thưa ông, vì sao cho đến nay hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế chưa được triển khai tại Việt Nam dù đã có khung pháp lý?

+ Ông Nguyễn Minh Tiến: Theo Nghị định 06/2017, Chính phủ quy định các điều kiện tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và cho phép một doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh loại hình đặt cược này. Việc lựa chọn doanh nghiệp phải thực hiện thông qua đấu thầu.

Việc sửa đổi, bổ sung nghị định sẽ khắc phục các vướng mắc để việc đặt cược thể thao thực hiện được trên thực tế.

Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất mà không có quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Vì vậy, khi Bộ Tài chính xây dựng các tiêu chí và quy trình lựa chọn doanh nghiệp thì thấy vướng mắc về pháp lý trong đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu thầu.

Chính vì vậy nên cần phải sửa đổi, làm rõ hơn quy trình, cách thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp. Việc sửa Nghị định 06/2017 để tháo gỡ vướng mắc nêu trên.

. Thực tế việc cá độ bóng đá bất hợp pháp vẫn diễn ra, trường hợp doanh nghiệp đặt cược bóng đá quốc tế được cấp phép kinh doanh có đẩy lùi được cá độ bóng đá bất hợp pháp hay không?

+ Trước khi Nghị định 06/2017 được ban hành, tại Việt Nam đã xuất hiện hoạt động tổ chức cá cược bóng đá bất hợp pháp thông qua các website của các doanh nghiệp đặt cược ở nước ngoài.

Thực trạng trên cho thấy nhu cầu của một bộ phận người dân về đặt cược là có nhưng chưa có quy định pháp luật chuyên ngành để điều chỉnh và quản lý hoạt động kinh doanh này.

Chính phủ đã có Nghị định 06/2017 với mục tiêu xác lập khung khổ pháp lý để quản lý hoạt động kinh doanh này nhằm tăng cường quản lý của Nhà nước trên các phương diện về thể chế, chính sách, công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm… nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cũng cần lưu ý là khi doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được phép kinh doanh cũng chỉ góp phần hạn chế tình trạng cá độ bóng đá bất hợp pháp. Muốn ngăn chặn cá độ bóng đá bất hợp pháp thì phải có nhiều giải pháp phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ những cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan thông tin truyền thông… Đây cũng là kinh nghiệm quản lý của các nước.

Nhiều bộ, ngành sẽ giám sát hoạt động cá cược

. Khi kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được triển khai thì dự kiến tác động như thế nào đến xã hội, việc thu thuế sẽ nhiều hơn?

+ Như đã nêu ở trên, một trong những mục tiêu kinh doanh đặt cược là ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư thì phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi tổ chức kinh doanh đặt cược.

Để đảm bảo nguyên tắc này, Nghị định 06/2017 đã quy định rõ các vấn đề về doanh nghiệp được phép kinh doanh, điều kiện tổ chức kinh doanh. Cùng với đó là nội dung kinh doanh phải tuân thủ chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát của địa phương và các bộ, ngành liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh đặt cược được kiểm soát chặt chẽ.

Nghị định 06/2017 cũng yêu cầu một trong các điều kiện kinh doanh đặt cược là doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an quản lý, giám sát. Do đó, khi hoạt động kinh doanh đặt cược được triển khai thì phải đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế chỉ là một nội dung khi Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Leave a Reply